LEASING
 

Podmínky leasingu

 • leasingovou smlouvu je možné uzavřít na vozidlo vyrobené v roce 1994 a mladší
 • v součastné době spolupracujeme s:
  GE Money Auto
  Komerční banka
  Česká spořitelna
  ŠkoFin
 • po individuální dohodě zajistíme i jinou specializovanou leasingovou společnost

Potřebné doklady

Občan:

 • Platný občanský průkaz
 • Druhý doklad totožnosti (např. řidičský průkaz)
 • Pevné telefonní spojení (i mobilní)
 • Potvrzení o příjmu

Živnostník:

 • Občanský průkaz
 • Živnostenský list
 • Potvrzení o přidělení DIČ
 • Daňové přiznání za poslední účetní období
 • Pevné telefonní spojení + číslo mobilního telefonu
 • Číslo bankovního účtu

Právnická osoba:

 • Výpis z obchodního rejstříku (ne starší 6ti měsíců)
 • Potvrzení o přidělení DIČ
 • Výsledovku a rozvahu za poslední účetní období
 • Číslo bankovního účtu
 • Pevné telefonní spojení
 • Občanský průkaz osoby podepisující leasingovou smlouvu
 • Telefonní spojení na osobu podepisující leasingovou smlouvu